ПОЧИВНА БАЗА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Copyright 2017 © , All rirghts reserved.
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
 
 
 
 
 
 
Извършване на строително-монтажни работи на Централно крило на Хотел 1 на Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет в к.к. Слънчев бряг, община Несебър
 
 
Фаза
№ 9035023
22.10.2014г.
 
 
Срок за участие
Номер
  Дата на публикуване
Избор на изпълнител
Затворена
 
 
повече информация
 
 
Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи - преустройство на южно крило на ДОМ 1  на ПБМС,к.к.Слънчев Бляг
 
 
№ 9047084
26.10.2015г.
 
Избор на изпълнител
 
повече информация
Затворена
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 
 
Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” НА  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ по договор за комбинирани услуги за доставка и участие, като непряк член в стандартна балансираща група
 
 
№ 9048580
04.12.2015г.
 
 
повече информация
Избор на изпълнител
Затворена
НАЧАЛОЗА НАСУСЛОВИЯ И ЦЕНИ>ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<ОБЯВИГАЛЕРИЯКОНТАКТИРЕЗЕРВАЦИЯ
 
 
Извършване на строително-монтажни работи - преустройство на Южно крило на Дом 1 на ПБМС, к.к. „Слънчев бряг“, Община Несебър”.
 
 
№ 9050214
08.02.2016г.
 
 
повече информация
Затворена
Избор на изпълнител
 
 
Извършване на допълнителни строително-монтажни работи - преустройство на Южно крило на Дом 1 на ПБМС, к.к. „Слънчев бряг“, Община Несебър”.
 
 
24.03.2016г.
 
 
повече информация
Избор на изпълнител
Затворена
№ 722075
 
 
 
 
 
 
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев бряг.
повече информация
13.12.2016г.
№ 9059837
 
 
 
Публична покана с предмет:
 
Фаза
 
Срок за участие
Номер
  Дата на публикуване
 
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
Избор на изпълнител
Затворена
 
 
 
 
 
 
повече информация
14.02.2017г.
9061439
Избор на изпълнител
Извършване на строително монтажни работи-частично саниране на Почивна База "Слънчев Бряг" на Министрерски съвет - гр.Несебър
Затворена