ПОЧИВНА БАЗА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Copyright 2016 © , All rirghts reserved.
ОБЯВИ
 
 
 
 
Провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот-частна държавна собственост за монтиране и изграждане на телекомуникационни съоражения
 
  Дата на публикуване
 
Цел на търга:
 
 
15.01.2016г.
  Дата и място на провеждане
Документация
17.02.2016г. - 10:00 ч.
гр.Несебър,Почивна база "Слънчев бряг" на Мс-к.к. Слънчев бряг
Заповед
НАЧАЛОЗА НАСУСЛОВИЯ И ЦЕНИПРОФИЛ НА КУПУВАЧА>ОБЯВИ<ГАЛЕРИЯКОНТАКТИРЕЗЕРВАЦИЯ