ПОЧИВНА БАЗА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Copyright 2015 © , All rirghts reserved.
 
 
 
Публична покана с предмет:
 
Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” НА  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ по договор за комбинирани услуги за доставка и участие, като непряк член в стандартна балансираща група
 
 
№ 9048580
04.12.2015г.
 
Номер
  Дата на публикуване
 
Документи
 
Отговори на постъпили запитвания от участници
Съобщения в профила на купувача
 
Информация за процедурата
Побликувано на :
> Публична покана
> Необходими документи
Публичен линк
№ 9048580
> Протокол
НАЧАЛОЗА НАСУСЛОВИЯ И ЦЕНИ>ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<ОБЯВИГАЛЕРИЯКОНТАКТИРЕЗЕРВАЦИЯ
> Договор