ПОЧИВНА БАЗА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Copyright 2015 © , All rirghts reserved.
 
 
 
Публична покана с предмет:
 
Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи - преустройство на южно крило на ДОМ 1  на ПБМС,к.к.Слънчев Бляг
 
 
№ 9047084
26.10.2015г.
 
Номер
  Дата на публикуване
 
Документи
 
Отговори на постъпили запитвания от участници
Съобщения в профила на купувача
 
Информация за процедурата
Побликувано на :
> Публична покана
> Необходими документи
Публичен линк
№ 9047084
> Протокол
> Договор
> Платежно
НАЧАЛОЗА НАСУСЛОВИЯ И ЦЕНИ>ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<ОБЯВИГАЛЕРИЯКОНТАКТИРЕЗЕРВАЦИЯ