ПОЧИВНА БАЗА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Copyright 2015 © , All rirghts reserved.
 
 
 
Публична покана с предмет:
 
Извършване на строително-монтажни работи на Централно крило на Хотел 1 на Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет в к.к. Слънчев бряг, община Несебър
 
 
№ 9035023
22.10.2014г.
 
Номер
  Дата на публикуване
 
Документи
 
Отговори на постъпили запитвания от участници
Съобщения в профила на купувача
 
Информация за процедурата
Побликувано на :  28.10.2014 г.
> Публична покана
> Необходими документи
> Протокол
> Договор
> Разяснения по запитване
Публичен линк
№ 9035023
НАЧАЛОЗА НАСУСЛОВИЯ И ЦЕНИ>ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<ОБЯВИГАЛЕРИЯКОНТАКТИРЕЗЕРВАЦИЯ