ПОЧИВНА БАЗА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Copyright 2015 © , All rirghts reserved.
 
 
 
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
 
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите
на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев бряг
 
 
13.12.2016г.
 
Номер
  Дата на публикуване
 
Документи
 
Отговори на постъпили запитвания от участници
Съобщения в профила на купувача
 
Информация за процедурата
Побликувано на :
> Публична покана
> Необходими документи
Публичен линк
№ 9048580
> Докумемтация
НАЧАЛОЗА НАСУСЛОВИЯ И ЦЕНИ>ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<ОБЯВИГАЛЕРИЯКОНТАКТИРЕЗЕРВАЦИЯ
№ 9059837
> Обява за удължаване
> Заповед
> Протокол
> Договор