ПОЧИВНА БАЗА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Copyright 2015 © , All rirghts reserved.
 
 
 
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
 
Извършване на строително монтажни работи-частично саниране на Почивна База "Слънчев Бряг" на Министрерски съвет - гр.Несебър
 
 
14.02.2017г.
 
Номер
  Дата на публикуване
 
Документи
 
Отговори на постъпили запитвания от участници
Съобщения в профила на купувача
 
Информация за процедурата
Побликувано на : 16.02.2017г.
> Обява
> Договор
Публичен линк
9061439
> Докумемтация
НАЧАЛОЗА НАСУСЛОВИЯ И ЦЕНИ>ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<ОБЯВИГАЛЕРИЯКОНТАКТИРЕЗЕРВАЦИЯ
9061439
> Количествена сметка
> Образци на документи
> Обяснителна записка
> Чертежи
> Разяснение
> Протокол
> Протокол 2
> Договор
> Платежно