ПОЧИВНА БАЗА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Copyright 2016 © , All rirghts reserved.
 
 
 
Публична покана с предмет:
 
Избор на изпълнител за извършване на допълнителни строително монтажни работи - преустройство на южно крило на ДОМ 1  на ПБМС,к.к.Слънчев Бляг
 
 
24.03.2016г.
 
Номер
  Дата на публикуване
 
Документи
 
Отговори на постъпили запитвания от участници
Съобщения в профила на купувача
 
Информация за процедурата
Побликувано на :
> Необходими документи
Публичен линк
НАЧАЛОЗА НАСУСЛОВИЯ И ЦЕНИ>ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<ОБЯВИГАЛЕРИЯКОНТАКТИРЕЗЕРВАЦИЯ
> Покана
> Решение
№ 722075
> Протокол
> Доклад
> Решение
> Договор
> Информация за договор
> Платежно
> Изпълнен договор